news


Temporary Setting
Kouvolan kuvataiteilija Hanna Peräkylä
1.2.–28.4.2024 Kouvolan taidemuseo Poikilo

Kouvolan kuvataiteilijaksi 2023–2025 valitun Hanna Peräkylän laaja teoskokonaisuus Temporary Setting käsittelee ihmisen suhdetta ympäristöön, kulutukseen ja muistiin. Uusimmissa teoksissaan taiteilija tutkii maiseman määrittelyä ja sen muokkausta, lyhytnäköistä paikkaamista ja keskeneräisyyttä.

Näyttely koostuu monimuotoisista tekstiiliteoksista, maalauksista ja installaatioista, joissa on uusiokäytetty sekä tehdasvalmisteisia objekteja, että rakennusteollisuuteen viittaavia, sattumanvaraisesti muotoutuneita löytömateriaaleja. Teoksille on ominaista vahva materiaalin tuntu, veistoksellisuus ja maalauksen monimuotoisuutta tutkiva ote. Näyttelyn teokset ovat vuosilta 2015–2023.

Peräkylää kiinnostaa ekologisessa keskustelussa myös taiteen ympäristöjälki; työtavat, materiaalivalinnat, itse tehtyjen väriaineiden mahdollisuudet. Näkökulmia laajentaakseen Peräkylä on kutsunut näyttelynsä rinnalle Kino-Poikiloon performanssitaiteilija Leena Kelan.

TaM Hanna Peräkylä on valmistunut Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2013. Hän on osallistunut näyttelytoimintaan aktiivisesti vuodesta 2007 alkaen. Peräkylä asuu Voikkaalla ja työskentelee työhuoneellaan Kuusankosken Taideruukilla.

Näyttelyä ovat tukeneet Suomen kulttuurirahaston Kymenlaakson maakuntarahasto ja Kymin osakeyhtiön 100-vuotissäätiö. Näyttely on saanut valtionavustusta Museovirastolta.

Taiteilijatapaamiset

Lauantaina 17.2. klo 13.00
Lauantaina 16.3. klo 13.00

_________________________

Temporary Setting
Hanna Peräkylä, Visual Artist of the City of Kouvola
1 February – 28 April 2024 Poikilo Art Museum

Temporary Setting by Hanna Peräkylä, winner of the visual artist award of the city of Kouvola for 2023–2025, addresses the human relationship with the environment, consumption and memory. In her latest works, she explores the definition of landscape, its incompleteness, and the ways it is re-shaped and short-sightedly patched up.

The exhibition consists mainly of varied textile works, paintings and installations, which contain both reused ready-made objects and randomly shaped found objects alluding to the construction industry. The works are characterized by a strong feel of the material, a sense of sculpture, and an exploratory approach to the diversity of painting. The exhibited pieces were made between 2013 and 2023.

Hanna Peräkylä completed her Master of Arts (Textile Art) degree at the Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, in 2013. She has been active in holding solo and group exhibitions since 2007. Peräkylä lives in Voikkaa and works at her studio at the Taideruukki art community in Kuusankoski. To join her exhibition, Peräkylä has invited performance artist Leena Kela to the Kino-Poikilo gallery.

The exhibition has received a government grant from the Finnish Heritage Agency. It is supported by the Finnish Cultural Foundation Kymenlaakso Regional Fund and the Centenary Foundation of Kymi Corporation.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

Hanna Peräkylä
Change of Scenery
Galleria HAA
28.9.–22.10.2023
Tekstiili-installaatio

Hanna Peräkylän teoskokonaisuus Change of Scenery käsittelee maiseman määrittelyä ja sen muokkausta, lyhytnäköistä paikkaamista ja keskeneräisyyttä. Näyttelyn nimi Change of Scenery viittaa sekä maisemaan, että lavastukseen, kulissiin – maiseman keinotekoiseen rakennelmaan, uudelleenjärjestelyyn ja kerroksellisuuteen.

Näyttelykokonaisuus koostuu moniulotteisista tekstiiliteoksista, joiden osana on käytetty erityisesti erilaisia rakennusteollisuuteen viittaavia löytömateriaaleja: sähkökaapeleita, viiraa ja erilaisia liinoja, jotka yhdessä rakentavat galleriatilaan maisemallisen installaation. Uusimmat teokset ovat kolmiulotteisia maisemamaalauksia, joiden pohjana ovat kierrätetyt tekstiilit ja jo löydettäessä vääntyneeseen muotoonsa pakotetut, sattumanvaraiset teräskehikot.

Näyttelykokonaisuuksien myötä Peräkylä on etsinyt uusia tapoja kehittää työskentelyään entistä tilallisempaan suuntaan. Hän pyrkii muodostamaan maalauksesta kerroksellisen kuvan, jonka kokemiseen vaikuttaa yhtälailla katsomiskulma, ympäristö, syvyys ja osittain myös liike. Teoskokonaisuus on ollut nähtävillä Taidekeskus Idässä keväällä 2023, mutta osa Galleria HAA:n teoksista on ensi kertaa esillä.

Kuva
Open
2023
punonta uusiokäytetyllä ritilällä
värjätyt tekstiilit
77 x 67 x 25 cm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

TERVETULOA METSÄ – KAAKKO22/23 -näyttelyn avajaisiin Lappeenrannan taidemuseoon perjantaina 29.9. klo 18!

Näyttelyn avaa Lappeenrannan kulttuurijohtaja Anu Talka.

METSÄ – KAAKKO22/23 -näyttely on Kaakkois-Suomen alueen taiteilijoita esittelevä näyttely, joka on jatkoa Kouvolan taidemuseo Poikilossa vuonna 2022 järjestetylle samannimiselle näyttelylle.

Lappeenrannan näyttelyssä mukana olevat taiteilijat ovat Tiiu Anttinen, Raija Eklund, Henrik Frondelius, Petri Halttunen, Teemu Heikkinen, Olavi Heino, Sirpa Hannele Heinonen, Pauliina Heiskanen, Janette Holmström, Marja-Leena Hulkkonen, Paula Humberg, Vilma Huttunen, Kaisu Häkkänen, Taru Juvakka, Virpi Kemppainen, Ella Kettunen, Viivi Kiiskinen, Hanna Kostiainen, Jenna Kähönen, Emma Lappalainen, Erja Levikari, Svetlana Lunina, Anni Maajärvi, Sanna Majander, Veera Metso, Miska Mio. Karkki Mäkelä, Inka Nordlund, Jussi Nykänen, Hanna Peräkylä, Emma Peura, Jussi Pirttioja, Tiina Rajakallio, Irina Raski, Saara Reinikainen, Minna Rissanen, Riikka Rosmar, Heidi Suikkanen ja Piipa Toivonen.

Näyttelyt on ideoitu yhdessä Kaakon taiteen, Kouvolan taidemuseo Poikilon ja Lappeenrannan taidemuseon kanssa. Taiteilija- ja teosvalinnat on tehnyt kuraattoriryhmä, johon kuuluivat kuraattori Toni Ledentsa, Lappeenrannan taidemuseon amanuenssi Mikko Pirinen, Kuopion taidemuseon johtaja Anna Vilkuna ja Kouvolan taidemuseon intendentti Mari Lehtosalo.

Tervetuloa avajaisiin!

Kutsua saa jakaa!

Tapahtuma Facebookissa

https://www.facebook.com/events/616284023744235/?ref=newsfeed

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

Kanssakulkijat (FI)

Olemme jatkuvasti asioiden kanssa tekemisissä, joita emme huomaa, emme näe, emme kuule. Kanssakulkija on suomalainen sana, joka viittaa mukana olevaan seuralaiseen matkalla, reissulla, löytöretkellä, ajomatkalla tai ehkä vain kävellessä. Näyttely esittelee yksitoista taiteilijaa KOUTA ry:stä ja heidän huomioita näkyvyydestä, esineiden ja ympärillä olevien ihmisten erilaisista vuorovaikutussuhteista. Kaikki teokset on luotu parin viime vuoden aikana, jolloin maailma pohti uudelleen näkyvyyden rajoja. Historian ja dialogien kautta jokainen taiteilija tulkitsee omia jälkiään elämästään tässä maailmassa sekä niitä tiloja ja käytäntöjä, jotka ovat olleet hänen kumppaninaan matkan varrella. Se saa sinut pohtimaan, mitä kaikkea olisit voinut ohittaa tai huomata pysähtyessäsi vielä vähän pidemmäksi aikaa ja katsoessasi taaksesi.

Kanssakulkijat (EN)               

We are constantly in the company of things we don’t notice, don’t see, don’t hear. Kanssakulkija is a Finnish word that refers to someone who is along for a journey, a trip, an exploration, a drive, or perhaps just a walk. The exhibition presents 11 artists from KOUTA ry. and their narratives to different notions of visibilities, different interactions of objects and people around them. All the works were created over the past couple of years, a time when the world was rethinking boundaries and visibilities. Through histories and dialogues, each artist interprets their own traces of living in this world along with the spaces and practices that have been their companion along the way. It makes you think of what else you could have missed or observed if you perhaps stayed a bit longer or looked back once more.

________________________________________________

Hanna Peräkylä
Scenery
Taidekeskus ITÄ / Galleria Roikka
9.3. – 1.4.2023
Tekstiili-installaatio

Hanna Peräkylän teoskokonaisuus Scenery koostuu moniulotteisista tekstiiliteoksista, uusiokäytetyistä sähkökaapeleista, piuhoista ja löydetyistä liinoista, jotka yhdessä rakentavat maisemallisen installaation galleria Roikkaan. Näyttely käsittelee tilan, paikan ja maiseman määrittelyä, energiaa ja maanmuokkausta. Näyttelyn nimi Scenery viittaa sekä maisemaan, että lavastukseen, kulissiin – maiseman keinotekoiseen rakennelmaan, uudelleenjärjestelyyn ja kerroksellisuuteen.

Näyttelyn uusimmat teokset koostuvat kolmiulotteisista maisemamaalauksista, joiden pohjana ovat kierrätetyt tekstiilit, vanhat sähkökaapelit, rautalanka ja jo löydettäessä vääntyneeseen muotoonsa koneen pakottamat, sattumanvaraiset teräskehikot. Näissä kolmiulotteisissa maalauksissa yhdistyy kokeellisen kudonnan, tekstiilikollaasien ja tilkkutyön menetelmät. Näyttelyn teoksia yhdistää materiaalien käsittely kasvi-ja ruostevärjäten, maalaten, kirjoen ja kovettaen.

Scenery on jatkoa kesällä 2021 galleria 5:ssa Oulussa esillä olleelle näyttelylle Travelling (light), joka käsitteli virtuaalista matkaa ja paikan kokemusta etäältä. Näyttelykokonaisuuksien myötä Peräkylä on etsinyt uusia tapoja kehittää työskentelyään entistä tilallisempaan suuntaan. Hän pyrkii muodostamaan maalauksesta kerroksellisen kuvan, jonka kokemiseen vaikuttaa yhtälailla katsomiskulma, ympäristö, syvyys ja osittain myös liike.
______

TaM Hanna Peräkylä (s.1984) on kouvolalainen kuva-ja tekstiilitaiteilija. Hänen teoksensa ovat käsitelleet kulutuksen,  muistamisen ja ihmisen materiaalisuhteen teemoja. Peräkylän teoksille on ominaista erilaisten tekstiilien moninainen uusiokäyttö, vahva materiaalin tuntu ja veistoksellisuus. Kiinnostuksen kohteina ovat tila, maalauksen monimuotoisuus ja muoto.

Hanna Peräkylälle myönnettiin  Kouvolan kaupungin kuvataiteilijapalkinto vuosille 2023-2025. Tunnustuksen myötä taiteilija pitää yksityisnäyttelyn Kouvolan taidemuseo Poikilossa keväällä 2024.

Peräkylä on valmistunut Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2013 tekstiilitaiteen maisteriksi. Hän asuu ja työskentelee Voikkaalla sekä  työhuoneellaan Kuusankosken Taideruukilla. Peräkylän teoksia on mm. Kouvolan taidemuseo Poikilon, Taidekeskus Salmelan ja Namibian Yliopiston kokoelmissa.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson maakuntarahasto.

________________________________________________

Cover
2020-2021, jatkuva
Koko: osat 39 cm x 39 cm x syvyys 3 cm
Traktorin sisäkumi ja uusiokäytetyt tekstiilit levyillä,
ruostevärjäys, akryyli, lyijykynä, naulat

________________________________________________

Pientä rajaa / KOUTA ry. Kouvolan taiteilijaseura

2.1.-30.1.2022

Pato Galleria Taideruukki
Kymin Ruukki, Kyminväylä 2

Avoinna ti-pe: 11:00 – 17:00, la-su: 12:00 – 16:00

Mukana näyttelyssä:

Pirjo Aaltonen
Irja Ahtovirta
Tiiu Anttinen
Björgvin Björgvinsson
Sanna Halme
Sirpa Hannele Heinonen
Meri Hietala
Marja-Leena Hulkkonen
Elsa Hulkkonen
Heta Kasurinen
Kipa Kiri
Eija Kylliäinen
Markku Metso
Hanna Peräkylä
Manja Riihelä
Minna Rissanen
Katariina Silvola

KOUTA ry:n ryhmänäyttely koostuu teoksista, joiden yhteinen nimittäjä on pieni koko. KOUTA ry:n  edellinen yhteisnäyttely Kouvolan taidemuseo Poikilossa vuonna 2020 tarjosi taiteilijoille mahdollisuuden  suurikokoistenkin teosten esittelyyn, joten nyt toiveena oli tuoda esiin eritoten pienikokoisia töitä.  Halusimme haastaa taiteilijat pohtimaan, millainen vaikutus teoksen koolla on ja miten jäsenistön taide  näyttäytyy pienessä koossa. Teoksille rajattiin maksimimitoiksi 30 x 30 x 30 cm.

Jokaiselta taiteilijalta on esillä 1-3 teosta. Esillä on laaja-alaisesti erilaisin tekniikoin toteutettuja teoksia;  valokuvia, veistoksia, taidegrafiikkaa, piirroksia ja maalauksia. Näyttelyn ovat kuratoineet Heta Kasurinen,  Meri Hietala, Hanna Peräkylä ja Sanna Halme

_____________________________________

KOUTA ry.

Kouvolan taiteilijaseura KOUTA ry. perustettiin 28.5.2009. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kouvolan  seudun kuvataiteen kehitystä ja näkyvyyttä, valvoa ja kehittää Kouvolan seudun ammattikuvataiteilijoiden  ammatinharjoittamiseen liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, sekä edistää jäsenten yhteistoimintaa. Seuran  ylläpitämä KOUTA-galleria sijaitsee Kouvolan Taidemuseo Poikilon tiloissa. Kuluvalla kaudella  puheenjohtajana toimii Meri Hietala.

info@kouvolantaiteilijaseura.fi

http://kouvolantaiteilijaseura.fi

https://www.instagram.com/kouvolantaiteilijaseura/
https://www.facebook.com/kouvolantaiteiljaseura/

Teoksiin liittyvät tiedustelut:
Vesa Parvinen vesa@patoklubi.fi, puh. +358 440 564364

Hanna Peräkylä ”Twine” 2021

_____________________________

Metsä – Kaakko22/23 -näyttely taidemuseo Poikilossa 3.2.-24.4.2022
Metsien vihreä kulta on luonut Kaakkois-Suomen alueelle elinvoimaa ja hyvinvointia. Kymenlaaksossa vietetään vuonna 2022 metsäteollisuuden 150-vuotisjuhlaa. Kouvolan taidemuseo Poikilo, Lappeenrannan taidemuseo ja Kaakon taide osallistuvat juhlintaan järjestämällä metsäaiheiset näyttelyt Kouvolassa alkuvuonna 2022 ja Lappeenrannassa syksyllä 2023. Näyttelyt esittelevät laajasti ja monipuolisesti kaakkoissuomalaista visuaalista taidetta.
Näyttelyyn on valittu 35 taiteilijaa:
Melitina Balabin, Mikko Haiko, Teemu Heikkinen, Olavi Heino, Sirpa Hannele Heinonen, Janette Holmström, Elsa Hulkkonen, Kaisu Häkkänen, Tuulia Iso-Tryykäri, Heta Kananen, Leena Karjalainen, Virpi Kemppainen, Arto Kettunen, Sirja Knaapi, Emma Lappalainen, Mari Leinonen, Jouko Lempinen, Mari Liimatainen, Sanna Majander, Veera Metso, Inka Nordlund, Maria Nuutinen, Jussi Nykänen, Hanna Peräkylä, Emma Peura, Eeva-Liisa Puhakka, Tiina Rajakallio, Irina Raski, Manja Riihelä ja Mikko Sakala, Minna Rissanen, Udi Salmiaitta, Ulla Sinkkonen, Irmeli Tarmo, Piipa Toivonen
Näyttely on kuratoitu hakemusten perusteella ja kuraattoriryhmään kuuluivat kuraattori Toni Ledentsa, Lappeenrannan taidemuseon amanuenssi Mikko Pirinen, Kuopion taidemuseon johtaja Anna Vilkuna ja Kouvolan taidemuseon intendentti Mari Lehtosalo.
Metsä – Kaakko22/23 -logon suunnittelu Kimmo Heikkilä.

_____________________________________

UNI JA KUOLEMA

HYPNOS JA THANATOS

Ryhmänäyttely

Taidekeskus Antares 13.6.– 29.8. 2021

Taiteilijat:

Päivi Eronen, Varpu Eronen, Merja Heino, Olavi Heino, Tiina Heiska, Jari Järnström, Ella Kettunen, Kaisu Koivisto, Arto Korhonen, Satu Loukkola, Maarit Malin-Pötry, Kristiina Pellinen, Hanna Peräkylä, Reijo Puranen, Hanna Rannanjärvi, Valtteri Saha, Udi Salmiaitta, Jouni Salonen, Mai Syrjälä ja Markku Vanhalakka

Taidekeskus Antares

Pien-Liikkalantie 6, 46710 SIPPOLA
info@taidekeskusantares.com
+358 44 981 9506

Avoinna näyttelykaudella (kesäisin) tiistaista sunnuntaihin kello 12-18, muina aikoina sopimuksen mukaan

_______________________________________

TEXO:n ja Taiteilijat O:n yhteisnäyttely
”Paljain silmin – With the Naked Eye”
HAA Gallery Suomenlinna 3.-27.9.2020

________________________________________

________________________________________

_____________________________

MYÖTÄ

Kouvolan taiteilijaseura KOUTA ry:n 10-vuotisnäyttely
6.2. – 9.4.2020
Kouvolan Taidemuseo Poikilossa

Tervetuloa avajaisiin keskiviikkona 5.2.2020 klo 18-20

__________

Taiteilijatapaamiset:
la 15.2. klo 13 ja la 28.3. klo 13

Videopäivä la 29.2. klo 12
Kino-Poikilossa KOUTA ry:n jäsenten videotaidetta

Yhteisnäyttelyssä mukana 34 taiteilijaa:

Pirjo Aaltonen
Irja Ahtovirta
Tiiu Anttinen
Björgvin Björgvinsson
Tuula Gonzalez
Nia Maria Haaranen
Sanna Halme
Meri Hietala
Säde Hirvonen
Elsa Hulkkonen
Marja-Leena Hulkkonen
Brenda Jiménez & Martin Bircher
Kipa Kiri
Raakel Kuukka
Marjo Lahtinen
Erik Laine
Sanna Majander
Tiina Marjeta
Nana Matikkala
Markku Metso
Nina Palmros
Hanna Peräkylä
Eeva-Liisa Puhakka & Jonne Pitkänen
Manja Riihelä
Minna Rissanen
Mikko Sakala
Jouni Salonen
Katariina Silvola
Ulla Sinkkonen
Irmeli Tarmo
Piipa Toivonen
Ville Viinikainen

Kuvat: Hanna Peräkylä

_________________________________________________________________-

______________________________________________________________

SANNA MAJANDER – HANNA PERÄKYLÄ – ULLA SINKKONEN

Ulottuvuuksia    / Porvoon Taidehalli 31.5. – 4.8.2019

Ulottuvuuksia – näyttely tutkii tekstiilitaiteen keinoin käsillä tekemisen, tuntemisen ja hiljaisuuden tematiikkaa, sekä piirtämisen, kerroksellisuuden ja muodon moninaisuutta.

Langoin ja kolmiulotteisin rakentein luotu viiva sekoittuu tilaan milloin kevein neulan pistoin, milloin linjaan pakotettuna, nauloin pingotettuna tai tilansa vallanneena veistoksena. Henkäyksen keveät pistot vanhalla pellavakankaalla vaihtuvat jättimäiseen, kolmiuotteiseen viivapiirustukseen ja tekstuuriin yllättävillä materiaaleilla, luoden vuoropuhelua keveyden ja raskauden, haurauden ja vahvan välille.

Majanderia, Sinkkosta ja Peräkylää yhdistää teosten kolmiulotteisuus, veistoksellisuus, hiljaisuus ja usein hidas, meditatiivinen työskentelytapa. Heitä kiinnostaa perinteisten tekstiilitekniikoiden venyttäminen nykytaiteen kontekstissa, materiaalien moninainen käyttö.

Sanna Majander ja Ulla Sinkkonen ovat pitäneet lukuisia yhteisnäyttelyitä; kolmikolle näyttely Porvoon Taidehallissa on ensimmäinen. Taiteilijat työskentelevät tahoillaan Kouvolan alueella.

Näyttelyä on tukenut Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

__________________

Lisätietoja

Sanna Majander

https://www.finnishdesigners.fi/portfolio/sanna.majander
https://www.instagram.com/sannamajander/

Ulla Sinkkonen
http://www.finnishdesigners.fi/portfolio/ulla.sinkkonen
https://www.instagram.com/ulla.sinkkonen/

Hanna Peräkylä   A study for a (uni)form – drawing with threads

24.4. – 18.5.2019 Galleria Aarni, Espoo

Avajaiset tiistaina 23.4. klo 17.00-19.00

Taiteilijatapaaminen ja kaikille avoin kirjansidontatyöpaja la 18.5. klo 13-15

Hanna Peräkylän näyttely ”A study for a (uni)form – drawing with threads” käsittelee yltäkylläisyyttä, keskeneräisyyttä ja kuria. Teoskokonaisuus koostuu abstrakteista tekstiiliteoksista ja käsin sidotuista kirjoista, joiden pohjana ovat uusiokäytetyt tekstiilit, pääosin vanhat vaatteet ja lakanat, paperi sekä polkupyörän sisäkumi. Materiaaleja on käsitelty maalaten, piirtäen, ommellen, kirjoen, sekä naulaten.

Hanna Peräkylä on työskennellyt tekstiili-ja kuvataiteen parissa aktiivisesti vuodesta 2009 alkaen. Hänen teoksensa ovat käsitelleet kulutuksen, tallentamisen, muistamisen ja ihmisen materiaalisuhteen teemoja. Teoksille on ominaista erilaisten tekstiilien moninainen uusiokäyttö, vahva materiaalin tuntu ja veistoksellisuus. Tekstiileissä näkyvät käytön jättämät kulumat, kerroksellisen tekoprosessin jäljet, materiaaliin piiloutuneet merkitykset ja niihin tallentuneet tarinat tuovat teoksiin oman historiansa. Viime vuosina Peräkylä on pyrkinyt kohti yhä vähäisempää lisätyn maalin käyttöä, materiaalien hyväksymistä sellaisinaan.
Peräkylä (s.1984) on valmistunut Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2013 tekstiilitaiteen maisteriksi. Hän suoritti osan opinnoistaan Namibiassa, Namibian yliopiston taideosastolla (syyslukukausi 2007, BA) sekä Unkarissa (Moholy-Nagy university of Art and Design Budapest, kevätlukukausi 2012, MA).
Peräkylän teoksia on Kouvolan taidemuseo Poikilon, Taidekeskus Salmelan, Mäntyharjunkunnan, Viipurin taiteilija-ateljeen ja Namibian Yliopiston kokoelmissa. Hän on Kouvolan taiteilijaseura KOUTA:n, Ornamon ja TEXO:n jäsen. Peräkylä asuu ja työskentelee Voikkaalla.http://www.espoonkuvataiteilijat.fi/hannaperakyla

____________________________________________________________

Kymenlaakson Opiston valokuvauslinjan 1999-2019 juhlanäyttely Kuusankoskitalon galleriassa.

4.- 27.2.2019

Avoinna
Ma – Pe 11-19
La – Su 12 – 18

________________________________________

Upcoming exhibitions:

February 2019

Art Centre ITÄ, Lappeenranta
Kouvola Artist association ex-change, group exhibition

Art gallery Kuusankoskitalo, Kuusankoski
KYKA Photography department 20-years anniversary group exhibition

April 2019 Gallery Aarni, Espoo (solo)

June-July  2019 Porvoo Art Hall
(together with Sanna Majander and Ulla Sinkkonen)

September 2019 Gallery Kipinä, Lahti (solo)

2020
Kouta ry. / Kouvola Artist association 10-years anniversary group exhibition
Kouvola Art museum Poikilo