Temporary Setting / Poikilo-museot

Temporary Setting
Hanna Peräkylä, Visual Artist of the City of Kouvola
1 February – 28 April 2024 Poikilo Art Museum

Temporary Setting by Hanna Peräkylä, winner of the visual artist award of the city of Kouvola for 2023–2025, addresses the human relationship with the environment, consumption and memory. In her latest works, she explores the definition of landscape, its incompleteness, and the ways it is re-shaped and short-sightedly patched up.

The exhibition consists mainly of varied textile works, paintings and installations, which contain both reused ready-made objects and randomly shaped found objects alluding to the construction industry. The works are characterized by a strong feel of the material, a sense of sculpture, and an exploratory approach to the diversity of painting. The exhibited pieces were made between 2013 and 2023.

Hanna Peräkylä completed her Master of Arts (Textile Art) degree at the Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, in 2013. She has been active in holding solo and group exhibitions since 2007. Peräkylä lives in Voikkaa and works at her studio at the Taideruukki art community in Kuusankoski. To join her exhibition, Peräkylä has invited performance artist Leena Kela to the Kino-Poikilo gallery.

__________________________

Temporary Setting
Kouvolan kuvataiteilija Hanna Peräkylä
1.2.–28.4.2024 Kouvolan taidemuseo Poikilo

Kouvolan kuvataiteilijaksi 2023–2025 valitun Hanna Peräkylän laaja teoskokonaisuus Temporary Setting käsittelee ihmisen suhdetta ympäristöön, kulutukseen ja muistiin. Uusimmissa teoksissaan taiteilija tutkii maiseman määrittelyä ja sen muokkausta, lyhytnäköistä paikkaamista ja keskeneräisyyttä.

Näyttely koostuu monimuotoisista tekstiiliteoksista, maalauksista ja installaatioista, joissa on uusiokäytetty sekä tehdasvalmisteisia objekteja, että rakennusteollisuuteen viittaavia, sattumanvaraisesti muotoutuneita löytömateriaaleja. Teoksille on ominaista vahva materiaalin tuntu, veistoksellisuus ja maalauksen monimuotoisuutta tutkiva ote. Näyttelyn teokset ovat vuosilta 2015–2023.

Peräkylää kiinnostaa ekologisessa keskustelussa myös taiteen ympäristöjälki; työtavat, materiaalivalinnat, itse tehtyjen väriaineiden mahdollisuudet. Näkökulmia laajentaakseen Peräkylä on kutsunut näyttelynsä rinnalle Kino-Poikiloon performanssitaiteilija Leena Kelan.

TaM Hanna Peräkylä on valmistunut Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2013. Hän on osallistunut näyttelytoimintaan aktiivisesti vuodesta 2007 alkaen. Peräkylä asuu Voikkaalla ja työskentelee työhuoneellaan Kuusankosken Taideruukilla.

Näyttelyä ovat tukeneet Suomen kulttuurirahaston Kymenlaakson maakuntarahasto ja Kymin osakeyhtiön 100-vuotissäätiö. Näyttely on saanut valtionavustusta Museovirastolta.

Taiteilijatapaamiset

Lauantaina 17.2. klo 13.00
Lauantaina 16.3. klo 13.00

https://www.poikilo.fi/nayttelyt/hanna-perakyla-temporary-setting/