SANNA MAJANDER – HANNA PERÄKYLÄ – ULLA SINKKONEN Ulottuvuuksia / Porvoon Taidehalli 31.5. – 4.8.2019

Ulottuvuuksia – näyttely tutkii tekstiilitaiteen keinoin käsillä tekemisen, tuntemisen ja hiljaisuuden tematiikkaa, sekä piirtämisen, kerroksellisuuden ja muodon moninaisuutta.

Langoin ja kolmiulotteisin rakentein luotu viiva sekoittuu tilaan milloin kevein neulan pistoin, milloin linjaan pakotettuna, nauloin pingotettuna tai tilansa vallanneena veistoksena. Henkäyksen keveät pistot vanhalla pellavakankaalla vaihtuvat jättimäiseen, kolmiuotteiseen viivapiirustukseen ja tekstuuriin yllättävillä materiaaleilla, luoden vuoropuhelua keveyden ja raskauden, haurauden ja vahvan välille.

Majanderia, Sinkkosta ja Peräkylää yhdistää teosten kolmiulotteisuus, veistoksellisuus, hiljaisuus ja usein hidas, meditatiivinen työskentelytapa. Heitä kiinnostaa perinteisten tekstiilitekniikoiden venyttäminen nykytaiteen kontekstissa, materiaalien moninainen käyttö.

Sanna Majander ja Ulla Sinkkonen ovat pitäneet lukuisia yhteisnäyttelyitä; kolmikolle näyttely Porvoon Taidehallissa on ensimmäinen. Taiteilijat työskentelevät tahoillaan Kouvolan alueella.

Näyttelyä on tukenut Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

__________________

Tekijät

Sanna Majanderin aatemaailmassa painottuu eettisyys, ekologisuus ja materiaalilähtöisyys. Taiteen raaka-aine voi itsessään olla viesti, eikä vain osa ilmaisua. Vaikka kierrätysmateriaalien käyttö on luonteenomaista taiteilijan työskentelyssä, ekologisuus ei kuitenkaan leimallisesti määrittele teosten sisältöä.

Taiteilijaa kiinnostaa veistoksellisuus ja mittasuhteilla leikittely. Pehmeästä materiaalista syntyy muoto, joka voi olla kömpelö, kiusallinen tai inhimillinen. Käsillä tekeminen on oleellista, mutta teoksilla ja aiheilla on yhteys käsitetaiteen traditioon. Idea teokseen voi syntyä sanaleikistä, kadulta löytyneestä sormikkaasta tai lahopuusta pihistetystä käävästä.

Majander on toiminut kulttuurialan opettajana, kuraattorina sekä alan luottamustehtävissä. Taiteilijan teoksia on mm. valtion ja useiden museoiden kokoelmissa.

__________________

Hanna Peräkylän työt ovat käsitelleet kulutuksen, tallentamisen, muistamisen ja ihmisen materiaalisuhteen teemoja. Teoksille on ominaista erilaisten tekstiilien moninainen uusiokäyttö, vahva materiaalin tuntu ja veistoksellisuus. Tekstiileissä näkyvät käytön jättämät kulumat, kerroksellisen tekoprosessin jäljet, materiaaliin piiloutuneet merkitykset ja niihin tallentuneet tarinat tuovat teoksiin oman historiansa. Viime vuosina Peräkylä on pyrkinyt kohti yhä vähäisempää lisätyn maalin käyttöä, materiaalien hyväksymistä sellaisinaan.

Peräkylän uusimmat teokset käsittelevät yltäkylläisyyttä, keskeneräisyyttä  ja kuria. Työt koostuvat abstrakteista tekstiiliteoksista ja käsinsidotuista kirjoista, joiden pohjana ovat uusiokäytetyt tekstiilit, pääosin vanhat vaatteet ja lakanat, paperi sekä polkupyörän sisäkumi. Materiaaleja on käsitelty maalaten, piirtäen, ommellen, kirjoen, sekä naulaten.

Peräkylä toimii taiteellisen työnsä ohella opetus-ja lavastustöissä. Hänen teoksiaan on muun muassa Kouvolan taidemuseo Poikilon, Taidekeskus Salmelan, Viipurin taiteilija-ateljeen ja Namibian Yliopiston kokoelmissa.
__________________

Ulla Sinkkonen työskentelee pääasiallisesti tekstiilitaiteelle tyypillisten materiaalien parissa. Materiaalit, joilla on jo menneisyys kokevat uuden mahdollisuuden teoksissa, jotka voivat sisältää huumoria tai kannanoton. Työskentelyssä tekniikka ei ole itseisarvo vaan väline, jolla saavutetaan toivottu lopputulos. Myös tekemisen fyysisyys on olennaista ja nautittavaa.

Viimeisin kahdentoista teoksen sarja on syntynyt hänen poikansa graafikko Matti Sinkkosen luonnosmaisten piirustusten pohjalta. Neulan pistojen lomassa hän on käynyt hiljaista monologia itsensä kanssa siitä, miten nainen kohtaa oman kehollisuutensa kaikkine virheineen ja puutteineen. Peitämmekö kehomme vähentääksemme häpeää? Kuinka pystymme hyväksymään itsemme?

Teoksessa ”Tähtipeiton alla” nainen peittää kehonsa tähtien loisteella. Maailmankaikkeuden tähtipeitto lepää hänen yllään ja antaa vapauden kaikesta häpeästä. Koko maailma hyväksyy hänet ja hän on yhtä avaruuden kanssa.

Sinkkonen toimii taiteellisen työnsä ohella opetustöissä. Hänen teoksiaan on esillä lukuisissa julkitiloissa, valtion sekä eri museoiden taidekokoelmissa.
__________________

Lisätietoja ja yhteystiedot:

Sanna Majander

https://www.finnishdesigners.fi/portfolio/sanna.majander

https://www.instagram.com/sannamajander/s


Ulla Sinkkonen

http://www.finnishdesigners.fi/portfolio/ulla.sinkkonen

https://www.instagram.com/ulla.sinkkonen/Hanna Peräkylä

http://hannaperakyla.com

https://www.instagram.com/hanna_perakyla/